Kỹ thuật in ấn

Kỹ thuật in ấn

 Phương pháp pha màu in lụa
Mực in chuyển nhiệt Epson
Các kiến thức sơ đẳng, cơ bản về mực in