Quy trình công nghệ của An Phú

Công nghệ

Máy Ép

Máy ép 1

 

Máy In

 

Máy sấy băng tải